Bán Tinh bột nghệ Thiện Tâm, mua tinh nghệ của thiên tâm