Bị bệnh đau dạ dầy có nên sử dụng tinh nghệ Curcumin thường xuyên ?