Giá tinh bột nghệ nguyên chất, bột nghệ sạch đã tách tinh dầu