Cách sử dụng tinh bột nghệ, bột nghệ sạch đã tách tinh dầu, tinh dầu nghệ