Tác dụng làm đẹp từ nghệ, làm đẹp với tinh bột nghệ