Tinh bột nghệ bà ba và tinh nghệ tách tinh dầu của viện khoa học