Tinh bột nghệ Ngân Thái và Tinh Nghệ của Viện Khoa Học