Tinh bột nghệ VIện Hóa và Tinh bột nghệ tách tinh dầu