Tinh bột nghệ Vinamask và Tinh bột nghệ tách tinh dầu - Viện Khoa Học Công Nghệ