Tinh nghệ Curcumin có khả năng ngăn chặn, kiểm soát sự phát triển của tế bào ung thư như thế nào ?