Tinh nghệ Viện hóa học và tinh bột nghệ tách tinh dầu - viện hàn lâm khoa học công nghệ