Tinh Nghệ Việt và Tinh bột nghệ Tách Tinh Dầu - Viện Khoa Học